Chrysler GIÁM đốc điều hành cho thấy hối can thiệp

Trong vài tháng qua, đã có một trở lại và ra giữa CHÚNG tôi thương mại vận động hành lang (chủ yếu là đại diện cho CHÚNG tôi sản xuất ô tô) và Ngân hàng Trung ương. Đặc biệt, CHÚNG tôi tập đoàn đã bị cáo buộc của Nhật bản Ngân hàng Trung ương của lặp đi lặp lại sự can thiệp của trường ngoại hối, được thiết kế để giữ danh giá trị của người Nhật Yên. Chương mới nhất trong câu chuyện này diễn ra ngày hôm qua, khi các GIÁM đốc điều hành của tập Đoàn Chrysler cho rằng CHÚNG tôi kết hợp những nỗ lực của Nhật qua can thiệp trong trường ngoại hối và giả tạo ấn Đô-la. Rick Wagoner, GIÁM đốc điều hành của GM, gần đây bày tỏ tình cảm tương tự. Nhật bản phản ứng với những cáo buộc đã được tuyên bố vô tội của mình. Gần hai năm, Nhật bản đã không can thiệp, một thực tế là đã kể từ khi được xác nhận bởi dữ liệu chính thức. Liên đoàn báo Chí, báo cáo:

"Người Nhật Ngân hàng Trung ương can thiệp trong thị trường tiền tệ để giữ yên, giá rẻ và để tạo ra một lợi thế cho ngành công nghiệp của mình. Tại sao không chính phủ của chúng tôi làm như vậy cho chúng ta?" LaSorda [GIÁM đốc điều hành của Chrysler] nói.

Có thể bạn quan tâm: