Thuật Ngữ Ngoại Hối

Chúng tôi vừa xuất bản những gì chúng tôi tin là lớn nhất thuật ngữ tiếng anh trong trường ngoại hối.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ ngoại hối của chúng tôi thuật ngữ, và nếu có bất kỳ định nghĩa chúng ta đã bỏ lỡ. Và nếu anh nghĩ chúng tôi đã làm một công việc tốt, xin vui lòng cho chúng tôi một số tình yêu trên blog của bạn, Twitter, etc.

Có thể bạn quan tâm: