ANH Ngân hàng Trung ương làm Tăng Tỷ lệ

Các Pound đã chạy gần một trong nhiều năm cao chống lại USD trong vài tháng nay, nhưng nó dường như không thể vượt qua những kháng cự tâm của $1.90. Với bối cảnh đó, các Ngân hàng Trung ương của ANH tăng tỷ lệ lãi suất tuần này 25 điểm cơ, 5%. Này lá lãi ANH có khả năng một tăng tốc đi từ tương đương với người Mỹ, giá mà có vẻ nhiều khả năng được giảm hơn lớn lên, cho hoàn cảnh hiện tại. Thu hẹp lãi suất khoá có thể bỏ qua hàng rào đó đã đứng trong cách của một rộng dựa trên USD suy giảm. Có lẽ, nguy cơ-nhà đầu tư không thích sẽ bắt đầu thay đổi một số vốn của họ ra của CHÚNG ta, và vào ANH và châu Âu, đó cũng là ở giữa nâng giá. Các Tài chính Lần báo cáo:

Những tuyên bố [của ANH Ngân hàng Trung ương] không đưa ra bất kỳ tín hiệu rõ ràng là tương lai con đường của ANH lãi suất và như vậy đến như là một sự thất vọng để sterling bò được đưa ra các xác suất cao đó gắn liền với một theo dõi gia tăng tỷ lệ trong quý đầu tiên của 2007.

Có thể bạn quan tâm: