Yên Tăng vào Đêm trước của ngân hàng Họp

Ngày mai, các Ngân hàng của Nhật bản sẽ đáp ứng, và đó là mong rằng họ sẽ làm tăng tỷ lệ lãi suất ở Nhật, để 0.25%. Như một sự xuất hiện sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong năm năm rằng tỷ lệ lãi suất đã ở trên không. Hôm qua, CHÚNG tôi dollar rose để một sáu ngày cao của 115.73 yên trong phản ứng đến mức dự kiến đi lang thang. Theo Phong cách Sống Thêm:

'Gần đây cành cao hơn trong đô/yên cung cấp một cơ hội mới cho tương lai yên sức mạnh như tỷ lệ lãi suất khoá hẹp, nền kinh tế vẫn còn mạnh mẽ và hiện tại thặng dư tài khoản cung cấp một hạnh phúc, trái ngược với cấu trúc thiếu sót trong CHÚNG ta,' [Daragh Maher của CALYON] nói.

Có thể bạn quan tâm: