ANH Cắt giảm Tỷ lệ Nổ

Cuối tuần, Ngân hàng Anh acquieced mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tín dụng bởi cắt lãi suất của mình bằng 150 điểm cơ - lớn nhất lề ở gần hai thập kỷ qua. Trong khi di chuyển được thiết kế để khôi phục lòng tin ở ANH nền kinh tế và tài chính của nó thị trường quả ngược lại được. Nói cách khác, nhà đầu tư giải thích việc cắt giảm tỷ lệ như là một dấu hiệu cho thấy rằng các ANH tình hình kinh tế là bấp bênh hơn so với ban đầu sợ. Trong thực tế, đây giảm được sinh ra bởi dữ liệu kinh tế, mà cho nhà giảm giá và tăng tỷ lệ thất nghiệp. Kể từ vị trí chống lại la cuối năm ngoái, Anh đã từ chối 25%.

Có thể bạn quan tâm: