Oman rút khỏi trung đông tiền công Đoàn

Lấy cảm hứng từ sự thành công của liên Minh châu Âu, sự hợp Tác Hội đồng á Rập Kỳ của Vịnh (GCC), trong đó bao gồm các dân của vương quốc, Kuwait Oman, Qatar, ả Rập Saudi và các Vương quốc anh, là nhằm thiết lập một liên minh tiền tệ, năm 2010. Sáu quốc gia khối kế hoạch để hoạt động trong nhiều cách như các anh, với một đồng tiền chung chung tiền tệ. Tuy nhiên, một quốc gia Oman, sẽ không được tham gia vào liên minh, vì những gì nó tin được điều kiện khắc nghiệt của các thành viên. Đặc biệt, Oman là không sẵn sàng để tuân theo yêu cầu rằng mũ nợ công 60% GIÁ, một trong những điều kiện của các thành viên. Vịnh Tin tức báo cáo:

Định là đồng tiền duy nhất có kế hoạch có thể đi trước với sự vắng mặt của một thành viên nhà nước, như trong khu vực châu âu, nơi chỉ có 13 quốc gia của các anh là 27 thông qua euro.

Có thể bạn quan tâm: