Niềm Tin mới ở châu âu

Ngoại hối được cho là dự đoán nhất của tất cả các thị trường vốn. Thương nhân, các nhà đầu tư phải hòa giải phân tích kỹ thuật với các chỉ số kinh tế với cân nhắc cơ bản, đó thường xuyên sơn rất khác nhau hình ảnh. Tuần này, nó có vẻ hối đã có một tập thể thay đổi của trái tim, bỏ USD và ôm lấy Euro. Thương nhân tăng trên Euro cho rằng một loạt các chỉ số kinh tế và phát triển chính trị tiết lộ EU nền kinh tế như các chính trị gia chuẩn bị để ban hành nhiều-cần cấu trúc cải cách. Ngoài ra, nhà quản lý tiền đang ở chào Euro như một phòng chơi' do để tăng tài nguyên thiên nhiên giá. Các Tài chính Lần báo cáo:

Gắn quốc tế sự tự tin trong những khách hàng tiềm năng cho khu vực châu âu đã được đóng gói gọn gàng bởi danh mục đầu tư chảy dữ liệu phát hành trước đó trong tuần, trong đó cho thấy khu vực châu âu thu hút lưới luồng vào nó vốn và bond.thị trường.

Có thể bạn quan tâm: