Trung quốc: tất cả dấu hiệu linh hoạt hơn Yuan

Tuần này đã chứng kiến một sự phát triển quan trọng ở Trung quốc của những nỗ lực để cuối cùng cho phép người Trung quốc Yuan đến trôi tự do. Đầu tiên, Trung quốc đã công bố nó có thể sớm cho phép lãi suất để biến động ở phù hợp với trường lực, chứ không phải là một cách kiểm soát giá rẻ. Để đáp ứng, một trong số lớn nhất của Trung quốc, ngân hàng đã thông báo sự hoàn thành của Trung quốc, lần đầu tiên bao giờ quan tâm đến trao đổi tỷ lệ thuận, mà chỉ phục vụ như một đại diện cho những mong đợi xung quanh trong tương lai lãi suất. Những phát triển rất quan trọng, bởi vì lãi suất cao hơn chắc chắn sẽ đặt áp lực mạnh vào nhân dân Tệ. Trong khi đó, Yuan đã tiếp tục đánh giá cao trong trường ngoại hối (mặc dù chậm), và đang trên tốc độ để đột phá 8.05 RMB/USD trong tuần tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm: